LIÊN HỆ


  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

  • Văn phòng: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

  • Nhà xưởng: Ô số 1, Lô số 3 Điểm công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội.

  • Điện thoại: 0977.801.884

  • Email: sales07@vnpma.com

  • Website: vnpma.com