Dự án đã thực hiện

Hệ thống đóng gói tự động

Hệ thống đóng gói tự động...

Hệ thống băng tải con lăn vận chuyển pallet

Hệ thống băng tải con lăn vận chuyển pallet...

Hệ thống phân loại hàng hóa tự động

Hệ thống phân loại hàng hóa tự động    ...

Hệ thống robot bốc xếp bao gạo tự động

Robot xếp bao là loại hình công nghệ cũ mà lại mới hiện nay rất được ưu chuộng cho công việc bốc,  xếp dỡ hàng hóa, gắp hàng hóa ở những vị trí nguy hiểm và tần suất làm việc...